Informační systémy​​

Klíč k digitální transformaci podnikání. Sjednocují data, osoby a procesy pro efektivitu a inovace, poskytující flexibilní a skalovatelné řešení pro růst v dynamickém podnikatelském prostředí.

Zvýšená efektivita operací

Automatizace rutinních úkolů snižuje lidskou námahu a chyby, což vede k rychlejším a efektivnějším pracovním procesům.

Lepší rozhodování

Díky shromažďování a analýze dat poskytují informační systémy důležité vhledy, které podporují informované rozhodování a strategické plánování.

Zlepšená komunikace

Usnadňují sdílení informací mezi odděleními a lokalitami, což zlepšuje koordinaci a spolupráci v rámci organizace.

Zvýšená zákaznická spokojenost

Umožňují lepší správu vztahů se zákazníky tím, že poskytují personalizované služby a rychlejší reakce na požadavky zákazníků.

Konkurenceschopnost na trhu

Informační systémy poskytují nástroje pro analýzu trhu a predikci trendů, umožňují rychle reagovat na změny trhu a udržovat krok s konkurencí.

Zabezpečení dat a shoda s předpisy

Pomáhají chránit citlivé informace před vnějšími hrozbami a zajistit, že operace společnosti jsou v souladu s platnými zákony a předpisy.

Již 20 let pro vás vyvíjíme informační systémy

Informační systémy jsou klíčové pro efektivní správu, řízení a analýzu dat ve vaší organizaci. V dnešní digitální éře a v prostředí dynamických informačních toků nabízíme pokročilá řešení pro optimalizaci vašich informačních procesů. Přizpůsobujeme se rychle měnícím se požadavkům trhu a poskytujeme vám inovativní nástroje pro správu vašich informačních systémů.

Informační systémy jsou specificky navrženy tak, aby podporovaly efektivní rozhodovací procesy a zvyšovaly produktivitu vašeho podnikání. Díky naší odborné podpoře získáte přístup k technologiím, které vám umožní nejen zjednodušit vaše informační toky, ale také posílit bezpečnost vašich dat a zajistit jejich konzistentní správu.

Nabízíme řešení pro podniky všech velikostí – naše informační systémy jsou flexibilní a mohou být přizpůsobeny pro splnění specifických potřeb vašeho podniku. Objavte s námi, jak můžeme revolucionalizovat správu vašich informačních zdrojů a poskytnout vám nástroje pro dosažení trvalého úspěchu v digitálním světě.

Naše společnost se specializuje na vývoj, distribuci a implementaci pokročilých informačních systémů. Jako váš partner a autorizovaný dodavatel vám přinášíme nejen špičkové technologie, ale také hluboké porozumění pro vaše podnikové procesy a informační potřeby.

ekonomický systém premier

Tento moderní a komplexní informační ekonomický a výrobní systém vyniká svým originálním grafickým zpracováním a výjimečně uživatelsky přívětivým prostředím, které nabízí široké možnosti individualizace a přizpůsobení. Jeho jedinečné funkce umožňují firmám plně využít potenciál tohoto systému, aby dosáhly svých specifických cílů a potřeb. Díky mnoha nástrojům a možnostem nastavení software mohou firmy efektivně řídit své ekonomické a výrobní procesy, což jim umožňuje dosahovat maximální efektivity a konkurenční výhody na trhu.

Více na: premier.cz

Jedná se o sofistikovaný modulární ekonomický systém, který vyniká svou modularitou, vysokou efektivitou a přehlednými výstupními sestavami. Tento systém je ideální pro komplexní zpracování informačních toků v podnicích, které uplatňují systém podvojného účetnictví, a to bez ohledu na jejich velikost nebo obor podnikání.

Každý z modulů nabízí možnost detailního členění nákladů a výnosů až do 7 úrovní, což umožňuje precizní sledování a alokaci finančních prostředků mezi různé aspekty podnikání (např. závod, středisko, výkon, zakázka, stroj, pozemek, pracoviště). Kromě toho každý modul disponuje vlastními předdefinovanými účetními postupy, které jsou snadno upravitelné dle konkrétních potřeb. Tímto způsobem je zajištěna automatizace následného účtování, což výrazně usnadňuje správu finančních operací v rámci firmy.

Více na: profex.cz

Komplexní technologický program pro zemědělství, který zahrnuje evidenci půdy, agronomii, katastr nemovitostí, tvorbu map a mnoho dalších užitečných nástrojů. Tento program nejen usnadňuje práci v zemědělství, ale také umožňuje uživatelům získat důležitá data a informace pro ekonomický přehled. Zpracovaná data lze snadno importovat do různých účetních systémů, což významně usnadňuje sledování a analýzu hospodaření. Tímto způsobem poskytujeme zemědělcům mocný nástroj pro efektivní správu a růst jejich agrárního podniku.

Více na: aginfo.cz

Poradce pro výběr informačního systému

Odpovězte na následující otázky:

Jak velká je vaše firma?

Malá
Střední
Velká

Otázky a odpovědi

ERP (Enterprise Resource Planning) systém se zaměřuje na integraci a správu všech hlavních procesů v organizaci, jako je finance, logistika, výroba a lidské zdroje. CRM (Customer Relationship Management) systém se zaměřuje na správu vztahů se zákazníky a poskytuje nástroje pro efektivní správu a komunikaci se zákazníky.

Mezi hlavní výhody implementace informačního systému patří zlepšení efektivity a produktivity práce, zvýšení kvality dat a informací, zlepšení rozhodovacích procesů, snížení nákladů a zvýšení konkurenceschopnosti organizace.

Informační systém je soubor softwarových, hardwarových a organizačních komponent, které společně slouží k sběru, ukládání, zpracování a distribuci informací v rámci organizace. Tyto systémy pomáhají organizacím efektivně řídit své informace a procesy.

Cena informačního systému se může výrazně lišit v závislosti na několika faktorech, včetně velikosti vaší organizace, oboru, ve kterém působíte, specifických požadavků na funkcionalitu, počtu uživatelů, a zda si vyberete na míru vyvinutý systém nebo standardizované softwarové řešení. Zde jsou některé klíčové aspekty, které ovlivňují cenu informačního systému:

  1. Velikost a složitost projektu: Větší a složitější projekty, které vyžadují vývoj na míru nebo integraci s mnoha dalšími systémy, budou dražší.

  2. Licenční poplatky: U standardizovaných produktů mohou být licenční poplatky účtovány jednorázově nebo na bázi předplatného, což může zahrnovat aktualizace a podporu.

  3. Vývoj na míru: Projekty vyvíjené na míru pro vaši konkrétní organizaci mohou být nákladnější kvůli nutnosti individuálního návrhu, vývoje a testování.

  4. Implementace a školení: Ceny mohou vzrůst v závislosti na složitosti implementačního procesu, včetně migrace dat, integrace s existujícími systémy a školení uživatelů.

  5. Údržba a podpora: Pravidelná údržba a podpora jsou klíčové pro dlouhodobý úspěch a bezpečnost informačního systému a mohou představovat průběžné náklady.