Externí účetnictví

Objevte proč je výhoda zvolit externí vedení účetnicví místo interního zaměstnance.

Evidence finančních transakcí

Evidence finančních transakcí je páteří, která zajistí, že každý peněžní pohyb ve firmě je zaznamenán, sledován a správně interpretován.

Dodržování předpisů

S naším pečlivým dodržováním předpisů se nemusíte bát nechtěných nepříjemností – vaše obchodní operace jsou v naprostém souladu se všemi aktuálními zákonmi a nařízeními.

Vedení účetních knih

Vedení účetních knih zajistí, že vaše finanční záznamy budou vždy v dokonalém pořádku, což vám umožní plně se soustředit na růst vašeho podniku.

Naše úspěchy v číslech

5000+

Hodin konzultací

800+

Spoluprácí s podniky

40+

Stálých klientů

2 mld. +

Obraty stávajících spoluprácí

Nabízíme firmám a podnikatelům odborné externí účetnicvtví, včetně kompletních měsíčních uzávěrek v rámci daňové evidence (jednoduchého účetnictví) nebo klasického účetnictví pro účetní jednotky dle zákona. Dle potřeby zastupujeme zákazníka při řízení s finančním úřadem i se správou sociálního a zdravotního pojištění.

Externí vedení účetnictví zahrnuje celou řadu klíčových služeb pro naše klienty:

 1. Komplexní účetní správa: Zpracování veškerých účetních operací včetně pokladny, faktur, deníku tržeb, pokladních knih, obecných účetních dokladů, bankovních transakcí a DPH evidencí.
 2. Mzdová evidence: Precizní zpracování mzdové agendy a potřebných odvodů pro Finanční úřad, správu sociálního a zdravotního pojištění.
 3. Správa majetku a zásob: Evidenci hmotného majetku, evidence dlouhodobých nehmotných aktiv, kontrola a sledování pohybů zásob nebo zboží dle specifik činnosti klienta.

Všechny tyto agendy průběžně aktualizujeme v měsíčních intervalech, abyste měli neustálý přehled o finančním stavu vašeho podnikání. Na konci účetního období vám poskytneme kompletní roční závěrku, včetně vypracování výkazů včetně přílohy k rozvaze, výpočet daní a přípravu daňového přiznání.

Pokud budete potřebovat, nabízíme také komplexní ekonomické, účetní a daňové poradenství, které se zaměřuje na vaše konkrétní podnikatelské aktivity. Klienty také podporujeme při analýzách a rozborech ekonomických oblastí, včetně výpočtu a interpretace finančních a ekonomických ukazatelů. Vaše podnikání je pro nás na prvním místě, a naší snahou je pomoci vám dosáhnout maximálního úspěchu.

Kontaktujte nás pro cenovou nabídku

Otázky a odpovědi

Externí účetnictví znamená svěření účetních činností externí firmě. Tato služba zahrnuje správu finančních záznamů, daní a dalších účetních úloh, což umožňuje organizacím soustředit se na své hlavní aktivity.

Externí vedení účetnictví je výhodné, protože vám poskytuje přístup ke kvalifikovaným účetním specialistům a šetří náklady spojené s interním zaměstnáním. To znamená, že můžete získat kvalitní služby za nižší náklady a soustředit se na klíčové aspekty vašeho podnikání.

Existuje několik důvodů, proč byste měli zvážit externí vedení účetnictví:

 1. Finanční Výhody: S externí firmou můžete ušetřit až 35 % nákladů na odvody na sociální a zdravotní pojištění pro zaměstnance a nemusíte platit zákonné úrazové pojištění.

 2. Odborná Znalost: Externí firmy mají školené účetní specialisty, kteří jsou pravidelně aktualizováni o všech daních a změnách v účetnictví.

 3. Právní Zabezpečení: Externí firmy sledují legislativní změny a informují své klienty o aktuálních tématech, což vám může ušetřit právní komplikace.

 4. Žádné Technické Starosti: Nemusíte investovat do počítačového vybavení nebo školení zaměstnanců – externí firma se o to postará.

 5. Kvalita a Garance: Externí firmy garantují svou práci a často provádí kontrolu několika způsoby, což vám poskytuje větší jistotu.

 6. Nižší Celkové Náklady: Celkové náklady na externí vedení účetnictví bývají obvykle nižší než náklady na interního účetního.

 7. Rozdíl ve Společnosti: Ne všechny firmy jsou stejné. Společnosti se školenými specialisty, právním servisem a spolupracujícími auditory a daňovými poradci přináší více odborného know-how a jistoty než malé firmy.

Zvolení externího vedení účetnictví může být výhodnou volbou pro vaše podnikání z hlediska efektivity a kvality.

Volba APSA pro externí účetnictví má mnoho výhod:

 1. Odborná Znalost: Jsme tým školených účetních profesionálů, kteří mají bohaté zkušenosti s externím vedením účetnictví. Díky naší odborné znalosti můžeme optimalizovat vaše finanční procesy a minimalizovat rizika.

 2. Aktualizace a Zákonná Shoda: Sledujeme neustále se měnící daňové předpisy a legislativu. To znamená, že vám můžeme poskytovat aktuální a zákonně shodné služby.

 3. Individuální Přístup: Rozumíme, že každý klient je jedinečný. Naše služby jsou plně přizpůsobeny vašim potřebám a požadavkům.

 4. Garance Kvality: APSA zaručuje vysokou kvalitu vedení účetnictví a transparentnost. Naše služby jsou pojištěny, a každou práci kontrolujeme pečlivě.

 5. Efektivita a Úspory: Díky externímu vedení účetnictví můžete ušetřit na nákladech spojených s interním účetnictvím, jako jsou mzdy zaměstnanců a počítačové systémy.

 6. Profesionální Partner: APSA není jen externí účetní firma. Jsme váš partner, který vám pomáhá dosáhnout finanční stabilitu a úspěch. S námi můžete spolupracovat na různých oblastech, od účetnictví až po strategické plánování.

Když zvolíte APSA, získáte spolehlivé a odborné externí vedení účetnictví, které podpoří růst vašeho podnikání.

Poplatky za služby APSA se liší v závislosti na rozsahu a komplexitě služeb, které klient vybere. Naše ceník je zveřejněn na našich webových stránkách v sekci Ceník ekonomických služeb. Pokud jde o trvání smluv, jsme flexibilní a můžeme uzavřít smlouvy na různé doby, které vyhovují potřebám našich klientů. Máme krátkodobé i dlouhodobé smlouvy, které mohou být uzavřeny na dobu určitou nebo neomezeně, v závislosti na tom, co je pro klienta nejvhodnější. Naše cílem je poskytovat služby, které klienty uspokojí a vyhovují jejich individuálním potřebám.

Rychlost je pro nás klíčovým prvkem našich služeb. Snažíme se zahájit externí účetnictví co nejdříve poté, co máme potřebné informace a dokumenty od klienta. Náš tým je dobře vyškolený a efektivní, což nám umožňuje rychlou a přesnou práci. Časový rámec může být upřesněn na základě konkrétního rozsahu účetních operací a požadavků klienta, ale vždy se snažíme co nejrychleji a efektivněji dokončit potřebné úkoly tak, aby klienti měli aktuální finanční informace a mohli se plně soustředit na své podnikání.