GDPR

Antispam.er.cz

INFORMACE ZÁKAZNÍKŮM – OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost A.P.S.A. spol. s r.o., se sídlem Náměstí Jiřího z Poděbrad 58, 364 01 Toužim, IČ: 18225381, (dále jen „Společnost“) tímto informuje všechny své stávající zákazníky o tom, že dne 25.5.2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), na základě kterého bude Společnost jako správce osobních údajů v souvislosti s existencí smluvního vztahu nakládat s následujícími osobními údaji zákazníka: Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, telefonní číslo, e-mail, IP adresa, platební morálka, číslo smlouvy, data retention. Osobní údaje všech zákazníků bude Společnost zpracovávat v souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy z důvodu nezbytnosti plnění smlouvy.

Všem zákazníkům jako subjektům údajů budou zachována veškerá práva, která jim ve smyslu příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů náležejí, zejména právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, právo na opravu nepřesného osobního údaje, právo na výmaz osobního údaje, právo na omezení zpracování osobních údajů v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů.

Informace, které je Společnost jako správce osobních údajů povinna poskytnout všem zákazníkům (subjektům údajů), jsou přiloženy v dokumentu „Informování o zpracování osobních údajů“ a budou trvale zveřejněny a zpřístupněny na webu Společnosti www.apsa.cz v sekci GDPR - ke stažení

KE  STAŽENÍ:

Informace o zpracování osobních údajů