Náhradní plnění

 
Naše sesterská firma A.P.S.A. ChD,  s.r.o.., IČO 291 60 260 zaměstnává více jak 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a poskytuje náhradní plnění dle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Zaměstnavatelé – máte víc než 25 zaměstnanců?

Co je náhradní plnění?

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává průměrný roční přepočtený počet 25 a více zaměstnanců, má podle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti povinnost zaměstnávat 4% zaměstnanců se zdravotním postižením (ZP).

Dle zákona takový subjekt může:

  1. zaměstnat osobu se zdravotním postižením v prac. poměru
  2. spolupracovat se společností, která zaměstnává více než 50% osob se zdrav. postižením (což je 7-mi násobek průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP)
  3. odvést příspěvek do státního rozpočtu (což je 2,5 násobek průměrné mzdy za každou OZP)

(Pokud je z jakéhokoli důvodu nezaměstnává, má možnost odebírat výrobky nebo služby od subjektů zaměstnávajících min.50% osob se ZP jako náhradní plnění povinného podílu osob se ZP.
Další možností je finanční odvod do státní pokladny, který se stále zvyšuje vzhledem k průměrné měsíční mzdě v ČR.)

Počet zaměstnanců                   25          50          100             200            500
PP ZPS (4%) – osob                     1            2             4                 8               20
Roční povinný odvod
při nesplnění PP v Kč               67 000   134 000   268 000    536 000    1 340 000

Ekvivalent PP odebráním
zboží nebo služeb bez DPH     189 000   378 000   756 000   1 512 000   3 780 000  

OZP = osoba zdravotně postižená
PP = povinný podíl zaměstnanců OZP

Pozn.: Hodnoty jsou pouze orientační. Ve výpočtech se uvažuje s prům.mzdou za 1.-3. čtvrtletí 2016 ve výši 27 000,-Kč.

                                                                                                    Poslední aktualizace: 3.01.2017