Vedení účetnictví

Nabízíme firmám a podnikatelům odborné vedení účetních agend, včetně kompletních měsíčních uzávěrek v rámci daňové evidence (jednoduchého účetnictví) nebo klasického účetnictví pro účetní jednotky dle zákona. Dle potřeby zastupujeme zákazníka při řízenífinančním úřadem, správou sociálního a zdravotního pojištění.

Proč externí firmu pro vaše účetnictví?
Domníváme se a víme, že externí vedení účetnictví je zpravidla výhodnější, jistější, levnější a kvalitnější než vedení účetnictví Vašimi zaměstnanci.

Protože:

Pokud zaplatíte zaměstnané účetní hrubou mzdu ve stejné výši jako externí firmě, cena za externí firmu je levnější o 35 % za odvody na sociální a zdravotní pojištění organizace a dále nižší o zákonné úrazové pojištění zaměstnanců.
Externí firma počítá se zastupitelností svých zaměstnanců.
Naše firma svým zaměstnancům pravidelně zajišťuje školení u specializovaných školících center o všech daních a účetních změnách.
Sledujeme veškeré legislativní změny a aktuální informace, o kterých informujeme své klienty.
S externí firmou nemusíte zabezpečovat a obnovovat vaše počítačové a programové vybavení včetně zaškolování pracovníků.
Garantujeme svojí práci pojištěním. Svojí práci sami po sobě kontrolujeme několika způsoby.
Výsledné náklady na vedené účetnictví má externí firma nižší.
Pokud se rozhodnete pro externí firmu, pak ale vězte, že není firma jako firma. Společnost se školenými specializovanými zaměstnanci, právním servisem, kooperujícími auditory a daňovými poradci je jiná, než firma třeba o jedné paní na mateřské dovolené.

Co vše pro zákazníka zpracováváme:

1.   Veškeré účetní operace v podvojném účetnictvídaňové evidenci včetně vedení pokladny.(přijaté a vystavené faktury, deník tržeb,       pokladní knihy a obecné účetní doklady včetně banky a DPH).
2.   Vedení a zpracování mzdové agendy včetně odvodů pro FÚ, správu sociálního a zdravotního pojištění.
3.   Evidenci hmotného majetku, DKP a pohybů zásob nebo zboží, podle charakteru činnosti zákazníka.

Veškeré agendy jsou zpracovávány průběžně v měsíčních intervalech tak, aby zákazník dostal pravidelný přehled o stavu svého podnikatelského úsilí.

Na závěr účetního období provedeme roční závěrku, zpracujeme výkazy včetně přílohy RZ, vypočteme daně a připravíme pro zákazníka daňové přiznání.

V případě zájmu provádíme ekonomické, účetní i daňové poradenství s ohledem na Vaše podnikatelské aktivity.

Na požádání zpracujeme finanční a ekonomické ukazatele, provedeme analýzy a rozbory jednotlivých ekonomických oblastí.

 

Poslední aktualizace: 07.12.2011

Vedení účetnictví

Nabízíme firmám a podnikatelům odborné vedení účetních agend, včetně kompletních měsíčních uzávěrek v rámci daňové evidence (jednoduchého účetnictví) nebo klasického účetnictví pro účetní jednotky dle zákona. Dle potřeby zastupujeme zákazníka při řízenífinančním úřadem, správou sociálního a zdravotního pojištění.

Proč externí firmu pro vaše účetnictví?
Domníváme se a víme, že externí vedení účetnictví je zpravidla výhodnější, jistější, levnější a kvalitnější než vedení účetnictví Vašimi zaměstnanci.

Protože:

Pokud zaplatíte zaměstnané účetní hrubou mzdu ve stejné výši jako externí firmě, cena za externí firmu je levnější o 35 % za odvody na sociální a zdravotní pojištění organizace a dále nižší o zákonné úrazové pojištění zaměstnanců.
Externí firma počítá se zastupitelností svých zaměstnanců.
Naše firma svým zaměstnancům pravidelně zajišťuje školení u specializovaných školících center o všech daních a účetních změnách.
Sledujeme veškeré legislativní změny a aktuální informace, o kterých informujeme své klienty.
S externí firmou nemusíte zabezpečovat a obnovovat vaše počítačové a programové vybavení včetně zaškolování pracovníků.
Garantujeme svojí práci pojištěním. Svojí práci sami po sobě kontrolujeme několika způsoby.
Výsledné náklady na vedené účetnictví má externí firma nižší.
Pokud se rozhodnete pro externí firmu, pak ale vězte, že není firma jako firma. Společnost se školenými specializovanými zaměstnanci, právním servisem, kooperujícími auditory a daňovými poradci je jiná, než firma třeba o jedné paní na mateřské dovolené.

Co vše pro zákazníka zpracováváme:

1.   Veškeré účetní operace v podvojném účetnictvídaňové evidenci včetně vedení pokladny.(přijaté a vystavené faktury, deník tržeb,       pokladní knihy a obecné účetní doklady včetně banky a DPH).
2.   Vedení a zpracování mzdové agendy včetně odvodů pro FÚ, správu sociálního a zdravotního pojištění.
3.   Evidenci hmotného majetku, DKP a pohybů zásob nebo zboží, podle charakteru činnosti zákazníka.

Veškeré agendy jsou zpracovávány průběžně v měsíčních intervalech tak, aby zákazník dostal pravidelný přehled o stavu svého podnikatelského úsilí.

Na závěr účetního období provedeme roční závěrku, zpracujeme výkazy včetně přílohy RZ, vypočteme daně a připravíme pro zákazníka daňové přiznání.

V případě zájmu provádíme ekonomické, účetní i daňové poradenství s ohledem na Vaše podnikatelské aktivity.

Na požádání zpracujeme finanční a ekonomické ukazatele, provedeme analýzy a rozbory jednotlivých ekonomických oblastí.

 

Poslední aktualizace: 07.12.2011