Ceník ekonomických a systémových služeb

Text

Cena *

Cena ** Jednotka
       

Systémové práce
(instalace a opravy operačního systému, sítí,
internetu,
záchrany a obnovy dat).

 1500
   
750

 1800
   900 

Kč/hod

Kč/1/2 hod 

Školení obsluhy operačních systémů, sítí, internetu

800 

1000 

Kč/hod 

Systémová integrace
(odborná pomoc při řešení informačního systému
firmy, jeho výběru, zavedení, správy a údržby).

1200
600

1500
600

Kč/hod
Kč/1/2 hod

Daňové a ekonomické poradenství
zpracování podkladů pro banky,
FÚ a statistiku, finanční ukazatele podniku.


1500


1500

750


Kč/hod

Kč/1/2 hod

Správa programů a dat systému ZEIS a Premiér
systém

800

1000 

Kč/hod

Konzultační a školící činnost 800 1000  Kč/hod 
Průběžná účetní a daňová kontrola (audit ) 800   Kč/hod 
Rekonstrukce účetnictví 800   Kč/hod

Program podpory zákazníka Profesionál
(licence se získá uzavřením smlouvy na 
inženýrské služby )

Program zahrnuje:
-telefonickou poradenskou službu
-garance funkčnosti informačního systému
-garance funkčnosti technického zařízení
-zasílání časopisu Profex
(podrobné informace viz. Smlouva o inž. službách)

1100
(550)
  Kč/měs
 Vzdálená pomoc
(přes přímé připojení nebo přes terminál.připojení)
300
400 Kč/spoj.
Cestovné 18 20 Kč/km
Výjezd 120 150  Kč/výjezd

* Pro zákazníky s uzavřenou smlouvou na inženýrské služby
** Pro zákazníky, kteří nemají uzavřenou smlouvu na inženýrské služby
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Poslední aktualizace: 01.09.2022